Reservväelaste fond

Panusta riigikaitsesse
läbi reservväelaste
fondi!

 

Lähemalt »

Avalik arvamus riigikaitsest

Eesti elanike toetus

riigikaitsele ja NATO-sse

kuulumisele 

püsib kõrge.

 

 

Lähemalt »

Tunnustame

Esita kandidaat
tunnustusele
"Riigikaitsjate
toetaja". 
 

Lähemalt »

Balti kaitsevöönd

Balti kaitsevöönd
on kolme riigi
ühisalgatus.

 

Lähemalt »

Ajateenistusest tööturule

Lisa ajateenistuses
omandatud oskused
ja kogemused CV-sse.

 

Lähemalt »

#WeAreNATO

2024. aastal möödub
20 aastat Eesti
liitumisest
NATO-ga.

 

Lähemalt »

Reservväelaste nädal

28.0406.05 toimus
esmakordselt
reservväelaste
nädal.

 

Lähemalt »

Strateegiapaber

Sõjaline strateegia
Ukraina võiduks
 

 

Lähemalt »

 

 

Toetused

Kaitseministeeriumi 
tegevus- ja 
projektitoetuse 
konkursid.

 

Lähemalt »

Töö riigikaitse valdkonnas

Kaitseministeeriumi valitsemisala
töökuulutustega saab tutvuda 
Kaitseressursside Ameti
värbamisportaalis. 

 

 

Lähemalt »

Pressikonverentsid

Viimaste julgeolekuolukorra
arengutega seonduvate
pressikonverentside
otseülekanded ja
järelvaatamised.
 

Lähemalt »

Riigikaitse sõjaline areng 2031

Riigikaitse arengukava 2031 sõjaline osa suurendab iseseisvat kaitsevõimet ja tugevdab kaitsevalmidust.

 

Lähemalt »

Kaitse-eelarve

Riigikaitses eristatakse
kolme näitajat, milleks
on valitsemisala kulud,
kaitse-eelarve ning
kaitsekulu.

 

Lähemalt »

Kaitseministeeriumi arengukava 2022–2025

Uuendatakse relvastust, võetakse
kasutusele meremiinid ja ranniku-
kaitsesüsteemid, jätkatakse
liikursuurtükkide 
juurutamist.

Lähemalt »

Liitlasväed Eestis

 

Liitlaste kohalolek
Eestis tugevdab
meie julgeolekut.


 

Lähemalt »

Karjäärileht

Karjäärikeskus

Kaitseministeerium tööandjana

 

Kaitseministeerium on Eesti riigikaitse peakorter, kus sünnivad meie riiki kaitsvad ja arendavad otsused.

 

Alates 01.06.2022 vastutab Kaitseministeeriumi personaliteemade eest Kaitseressursside Amet.

 

 

Hetkel oluline

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht


Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Räägi kaasa
riigikaitses

Avalda arvamust ja aita teha häid otsuseid!

Eelnõude infosüsteem

Ole kursis töös olevate eelnõudega ning saada oma kommentaar või osale avalikul konsultatsioonil.

Osalusveeb

 

Osalusveebis räägi oma ideedest, tee ettepanekuid ning kogu allkirju nende toetuseks. Iga esitatud idee saab kaitseministeeriumilt vastuse.