Sa oled siin

Avaküberharjutusväli

Avaküberharjutusvälja projekti toetatakse Eesti – Norra koostööprogrammist „Green ICT“. Projekt viiakse ellu ajavahemikus 01.03.2021 kuni 29.02.2024 ning selle eelarve on 3,3 miljonit eurot.

Avaküberharjutusväli on virtuaalne keskkond, mida saab kasutada küberturvalisuse alasteks koolitusteks ja küberturbe tehnoloogia arendamiseks. Harjutusväli annab küberturvalisuse valdkonnas tegutsevatele (alustavatele) ettevõtetele võimalusi, mida tavapärased pilvepõhiste teenuste pakkujad ei võimalda.

Küberturbe valdkonnas on uute ja innovaatiliste toodete või teenuste arendamine ja turule toomine väga kulukas ning seotud paljude riskidega. Haridusvaldkonnas on dünaamilise küberturbe temaatika õpetamise materjalide ja keskkondade välja töötamine samuti keerukas ja kulukas. Seetõttu on vajadus kuluefektiivse keskkonna järele, milles turvaliselt uusi tooteid ja teenuseid arendada, testida ja valideerida.

Avaküberharjutusvälja peamine eesmärk on arendada küberturbe alast mõtteviisi ettevõtluses ja haridussektoris. Projekti osapooled on Kaitseministeerium, Sihtasutus CR14, Tallinna Tehnikaülikool ja Norra Tehnikaülikool. 

Projekti konkreetsed eesmärgid:
  • luua platvorm, mida saavad kasutada (alustavad) ettevõtted küberturbe valdkonna innovaatiliste toodete või teenuste välja töötamiseks, testimiseks ja valideerimiseks;
  • luua hüppelaud uute toodete turule viimiseks;
  • parendada turvalisuse alast mõtteviisi erasektoris;
  • toetada küberturvalisuse alast haridustegevust.

 

Lisainfo:

Tiia Sõmer
Sakala 1, Tallinn, 10141
[email protected]
717 0045

 

Viimati uuendatud: 30. Juuli 2021