Sa oled siin

Avalik arvamus riigikaitsest

Kaitseministeerium korraldab alates 2001. aastast regulaarselt üleriigilisi avaliku arvamuse küsitlusi. Arvamusuuringute eesmärk on selgitada elanike suhtumist ja hoiakuid riigikaitselistes küsimustes.

Uuringute aruanded tutvustavad tausta, annavad ülevaate peamistest tulemustest ja esitavad kokkuvõtte. Uuringud käsitlevad:

  • hoiakuid Eesti riigi suhtes;
  • institutsioonide (sealhulgas kaitsestruktuuride) usaldusväärsust elanike seas;
  • hinnanguid seoses võimalike ohtude ning julgeolekuriskidega Eestis ning maailmas;
  • elanike kaitsetahet ning prognoositavat käitumist võimalike Eestit ähvardavate ohtude korral;
  • hinnanguid Eesti kaitsevõimekusele ja riigi tegevusele selles valdkonnas;
  • suhtumist ajateenistusse ja teistesse kaitsestruktuuridesse;
  • suhtumist NATO-sse ja sellega seonduvatesse arengutesse;
  • hoiakuid seoses rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonidega.

Eesti kodanike hoiakud kaitseküsimustes

Kevad 2023

OÜ Eesti Uuringukeskus viis 2023. aasta kevadel Kaitseministeeriumi tellimusel läbi 15–74-aastaste Eesti elanike seas küsitluse, mille peamiseks eesmärgiks oli uurida elanike suhtumist ja hoiakuid riigikaitse teemalistes küsimustes. Valimi suuruseks oli 1200 vastajat ning uuringumeetodina kombineeriti veebipaneeli (70%) ja telefoniintervjuusid (30%). Tegemist oli juba viiekümnenda küsitlusega avaliku arvamuse monitooringuseerias, millega tehti algust 2000. aasta jaanuaris.

Täismahus uuringuraporti saad tutvuda siin (2.77 MB, PDF).

 

Kevad 2022

OÜ Eesti Uuringukeskus viis 2022. aasta kevadel Kaitseministeeriumi tellimusel läbi 15-74-aastaste Eesti elanike seas küsitluse, mille peamiseks eesmärgiks oli uurida elanike suhtumist ja hoiakuid riigikaitse teemalistes küsimustes. Valimi suuruseks oli 1200 vastajat ning uuringumeetodina kombineeriti veebipaneeli (70%) ja telefoniintervjuusid (30%).

Täismahus uuringuraporti saad tutvuda siin (PDF).

Kevad 2021

OÜ Eesti Uuringukeskus viis 2021. aasta kevadel Kaitseministeeriumi tellimusel läbi riigikaitse teemalise avaliku arvamuse uuringu, mille käigus küsitleti 1200 Eesti elanikku vanuses 15–74. Tegemist oli juba neljakümne kaheksanda küsitlusega avaliku arvamuse monitooringuseerias, millega tehti algust 2000. aasta jaanuaris.

2021. aastal toimus küsitlus võrreldes varasemate aastatega oluliselt erinevalt. Kui eelnevalt on uuring läbi viidud silmast-silma küsitlusena, siis alates 2021. aastast on uue meetodina omavahel kombineeritud veebipaneeli (70% vastanutest) ja telefoniintervjuusid (30% vastanutest). Uurimismeetodi muutmist tingis 2020. aasta, mis näitas, et silmast-silma meetodil küsitluse läbiviimine eriolukorra tingimustes on väga ebastabiilne ning seetõttu ei olnud mõistlik antud meetodiga uuringu läbiviimist jätkata. Samuti on muutunud küsitluste läbiviimise sagedus – alates 2021. aastast viiakse küsitlust läbi üks kord aastas kevadel. Sellest tulenevalt võrreldi uuringus võimalusel tulemusi varasemate kevadiste uuringutulemustega. Juhul kui kevadises uuringus ei olnud mõnda küsimust esitatud, võrreldi võimalusel tulemusi sügisese uuringu andmetega.

Täismahus uuringuraporti saad tutvuda siin (PDF).

Sügis 2020

2020. aasta septembris viis Turu-uuringute AS Kaitseministeeriumi tellimusel läbi elanikkonnaküsitluse, eesmärgiga saada ülevaade Eesti elanike riigikaitse-alastest hoiakutest. Silmast silma intervjuude teel küsitleti 872 Eesti elanikku vanuses 15 aastat ja üle selle. Varem on riigikaitse-teemalisi suuremahulisi elanikkonnaküsitlusi üldjuhul läbi viidud kaks korda aastas. 2020. aasta kevadine suuremahuline uuring jäi koroonaviiruse leviku tõttu ära ning uuring toimus vähendatud mahus (lühendatud ankeedi alusel) telefonitsi ja interneti teel. Seetõttu pärinevad viimased ajalised võrdlusandmed enamiku teemade puhul 2019. aasta sügisesest uuringust.

Täismahus uuringuraporti saad tutvuda siin (PDF).

Video: Avalik arvamus ja riigikaitse

 

Sügis 2019

Turu-uuringute AS viis 2019. aasta oktoobris ja novembris Kaitseministeeriumi tellimusel läbi riigikaitse teemalise avaliku arvamuse uuringu, mille käigus küsitleti 1226 Eesti elanikku alates 15 aasta vanusest. Tegemist oli juba neljakümne kuuenda küsitlusega avaliku arvamuse monitooringuseerias, millega tehti algust 2000. aasta jaanuaris.

Täismahus uuringuraporti saad tutvuda siin (2 MB, PDF).

Video: Avalik arvamus ja riigikaitse

Vaata ka avaliku arvamuse uuringu inglise keelset tutvustavat videot.

Kevad 2019

Turu-uuringute AS viis 2019. aasta märtsis Kaitseministeeriumi tellimusel läbi riigikaitse teemalise avaliku arvamuse uuringu, mille käigus küsitleti 1209 Eesti elanikku alates 15 aasta vanusest. Tegemist oli juba neljakümne viienda küsitlusega avaliku arvamuse monitooringuseerias, millega tehti algust 2000. aasta jaanuaris.


Täismahus uuringuraporti saad tutvuda siin (3.65 MB, PDF).

Video: Avalik arvamus ja riigikaitse

Vaata ka avaliku arvamuse uuringu inglise ja vene keelset tutvustavat videot.

Sügis 2018

Turu-uuringute AS viis 2018. aasta oktoobris Kaitseministeeriumi tellimusel läbi riigikaitse teemalise avaliku arvamuse uuringu, mille käigus küsitleti 1215 Eesti elanikku alates 15 aasta vanusest. Tegemist oli juba neljakümne neljanda küsitlusega avaliku arvamuse monitooringuseerias, millega tehti algust 2000. aasta jaanuaris.


Täismahus uuringuraporti saad alla tõmmata siit (960.55 KB, PDF).

Kevad 2018

Turu-uuringute AS viis 2018. aasta märtsis Kaitseministeeriumi tellimusel läbi riigikaitse teemalise avaliku arvamuse uuringu, mille käigus küsitleti 1209 Eesti elanikku alates 15 aasta vanusest. Tegemist oli juba neljakümne kolmanda küsitlusega avaliku arvamuse monitooringuseerias, millega tehti algust 2000. aasta jaanuaris.


Täismahus uuringuraporti saad alla tõmmata siit (894.69 KB, PDF).

Sügis 2017

Turu-uuringute AS viis 2017. aasta oktoobris Kaitseministeeriumi tellimusel läbi riigikaitse teemalise avaliku arvamuse uuringu, mille käigus küsitleti 1201 Eesti elanikku alates 15 aasta vanusest. Tegemist oli juba neljakümne teise küsitlusega avaliku arvamuse monitooringuseerias, millega tehti algust 2000. aasta jaanuaris.

Vaata kokkuvõtteid 2017. aasta sügisese arvamusküsitluse olulisematest tulemustest: 

Video: Avalik arvamus ja riigikaitse


Video: Avalik arvamus ja riigikaitse: Julgeolek


Video: Avalik arvamus ja riigikaitse: Naised


Täismahus uuringuraporti saad alla tõmmata siit (812.54 KB, PDF).

Kevad 2017

Turu-uuringute AS viis 2017. aasta märtsis Kaitseministeeriumi tellimusel läbi riigikaitse teemalise avaliku arvamuse uuringu, mille käigus küsitleti 1202 Eesti elanikku alates 15 aasta vanusest. Tegemist oli juba neljakümne esimese küsitlusega avaliku arvamuse monitooringuseerias, millega tehti algust 2000. aasta jaanuaris.

Varasemad uuringud

Turu-uuringute AS viis 2016. aasta oktoobris Kaitseministeeriumi tellimusel läbi riigikaitse teemalise avaliku arvamuse uuringu, mille käigus küsitleti 1206 Eesti elanikku alates 15 aasta vanusest. Tegemist oli juba 40. küsitlusega pärast esimest uuringut 2000. aastal.

Praegune olukord ümbritsevas maailmas ning selle kajastamine meedias mõjutab oluliselt ka inimeste hinnanguid julgeolekuküsimustes. Eesti elanikud on muutunud ettevaatlikumaks ning teadvustatavad üha enam, et turvalisema elu nimel tuleb ise vaeva näha. Seda näitavad näiteks järjest suurenev vajadus riigikaitsealaste teadmiste järgi, naiste ajateenistuskohustuse toetajate hüppeline tõus ja ka meeste kõrge valmisolek riigikaitsesse aktiivselt panustada.

Vaata kokkuvõtteid 2016. aasta kevade arvamusküsitluse olulisematest tulemustest: 

Slaidid:


 

Video: Valmisolek ise osaleda riigikaitses:


Video: Avalik arvamus riigikaitsest:

Täismahus uuringuraporti saad alla tõmmata siit (1.04 MB, PDF).

 

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
11.11.2023 - 20:00PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_kevad_2023.pdf2.77 MBpdf
22.07.2022 - 10:19PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_mai_2022.pdf2.58 MBpdf
22.10.2021 - 11:25PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_mai_2021.pdf1.81 MBpdf
06.03.2021 - 17:25PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_sygis_2020_.pdf16.45 MBpdf
19.03.2020 - 08:57PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_sygis_2019.pdf2 MBpdf
29.05.2019 - 16:53PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_marts_2019.pdf3.65 MBpdf
17.12.2018 - 12:24PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_oktoober_2018.pdf960.55 KBpdf
25.05.2018 - 17:08PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_marts_2018.pdf1.36 MBpdf
15.12.2017 - 12:13PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_oktoober_2017.pdf812.54 KBpdf
06.06.2017 - 11:18PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_marts_2017.pdf884.1 KBpdf
08.06.2016 - 13:23PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_marts_2016.pdf898.62 KBpdf
28.12.2016 - 10:12PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_oktoober_2016.pdf1.04 MBpdf
17.12.2015 - 16:25PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_oktoober_2015.pdf874.47 KBpdf
05.05.2015 - 17:51PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_marts_2015.pdf954.36 KBpdf
09.02.2015 - 14:04PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_nov_2014.pdf1.43 MBpdf
26.05.2014 - 23:41PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_marts_2014.pdf2.88 MBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_oktoober_2013.pdf1.68 MBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_marts_2013.pdf2.73 MBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_oktoober_2012.pdf2.67 MBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_august_2011.pdf1.13 MBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_marts_2012.pdf1.39 MBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_oktoober_2011.pdf2.01 MBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_september_2010.pdf875.83 KBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_jaanuar_2010.pdf523.62 KBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_mai_2009.pdf472.39 KBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_jaanuar_2009.pdf340.56 KBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_august_2008.pdf372.22 KBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_juuli_2007.pdf740.56 KBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_jaanuar_2007.pdf1.64 MBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_detsember_2006.pdf795.72 KBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_oktoober_2006.pdf702.25 KBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_mai_2006.pdf625.61 KBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_november_2005.pdf1.45 MBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_juuni_2005.pdf1.27 MBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_marts_2005.pdf1.55 MBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_oktoober_2004.pdf363.96 KBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_juuni_2004.pdf1.06 MBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_veebruar_2004.pdf1.01 MBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_oktoober_2003.pdf349.71 KBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_juuni_2003.pdf112.66 KBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_veebruar_2003.pdf958.6 KBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_oktoober_2002.pdf368.1 KBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_juuni_2002.pdf401.06 KBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_marts_2002.pdf314.21 KBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_oktoober_2001.pdf504.41 KBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_veebruar_2001.pdf40.52 KBpdf
24.03.2014 - 18:16PDF icon avalik_arvamus_ja_riigikaitse_juuni_2001.pdf229.31 KBpdf
Viimati uuendatud: 11. November 2023