Sa oled siin

Poliitika naiste kaitseväeteenistuses osalemise võimaluste suurendamiseks

Poliitika peamine eesmärk on julgustada naisi senisest enam kaitseväeteenistuses osalema ja seeläbi tagada Kaitseväele laiem värbamisväli.

Eesti iseseiseva kaitsevõime moodustab kutseline kaitsevägi koos reservarmeega, mille kriitiliseks eelduseks on vajaliku hulga ja oskustega inimesed. Kuigi naistel kaitseväeteenistuse kohtustust pole, on nad oodatud tulema vabatahtlikult, misläbi saavad ka nemad anda olulise lisandväärtuse Eesti iseseisvuse ja turvalisuse kindlustamisesse – Iga panus loeb ning on hinnatud!

Naiste senisest suurem osavõtt võimaldab riigikaitse valdkonda tuua mitmekesisemat oskusteavet, ideid ja talente – mis oluline väärtus Eesti kaitsevõime pikaajaliseks tugevdamiseks. Tänapäeva kiirelt arenev maailm pakub ka riigikaitse valdkonnale aina mitmekesisemaid funktsioone ja väljakutseid, mistõttu on oluline kaasata kogu rahvastiku potentsiaali.

 

Kaitseministeeriumi valitsemisala lähtub naiste sõjalisse riigikaitsesse kaasamisel järgmistel läbivatest põhimõtetest:

  • riigikaitse on kõikide kodanike ja terve ühiskonna ühine jõupingutus, mistõttu on riigikaitsesse oodatud panustama nii mehed kui naised võrdselt;
  • ühiskond laiemalt peab võrdselt toetama ja tunnustama nii meeste kui naiste panust ühiskondlikku ellu ja tagama soost sõltumata võrdsed karjäärivõimalused;
  • Kaitseväes ja Kaitseliidus ei ole erialasid ega ametikohti, kus naiste osalemine on soost tulenevalt piiratud või eelistatud, samas kehtivad kõigile kaitseväelastele soost sõltumata võrdsed nõuded ja tingimused.
 

2017. aastast rakendatava poliitika peamised meetmed:

  • ühiskondlike hoiakute muutmiseks võetakse ette teavitustegevusi, et tagada toetav suhtumine naiste kaitseväeteenistusele;
  • suurendatakse naiste teadlikkust kaitseväeteenistuse võimalustest;
  • vabatahtlikult ajateenistusse asuvatel naissoost isikutel võimaldatakse teenida kõikides reservüksusi ettevalmistavates väeosades;
  • tagatakse, et nii mees- kui naissoost ajateenijale sõjalise eriala määramisel võetakse võrdselt meestega arvesse nii isiku motivatsiooni kui kehalisi ja vaimseid eeldusi;
  • tagatakse naissoost ajateenijatele vajalikud organisatoorsed ja olmelised teenistustingimused väeosades, arendatakse või kohandatakse vormiriietust ja individuaalvarustust;
  • poliitika sihtgrupilt ja kaitseväelt küsitakse regulaarselt tagasisidet, et tuvastada ja kõrvaldada võimalikke takistusi naiste teenistuses osalemisel.

 

 

 

Viimati uuendatud: 1. Detsember 2021