Balti kaitsekoostöö

Balti kaitsekoostöö oma praeguses mitmekesises ja pidevas vormis tekkis esialgu vajadusest muuta kolme riigi kaitsestruktuurid NATO riikide struktuuridega koostöövõimelisemaks.

Balti riikide kaitsekoostöö ei vähenenud pärast NATO-ga liitumist, vaid on pärast seda veelgi tihenenud. Seda on tinginud äratundmine, et ühiste huvide ja eesmärkidega väikesed riigid suudavad teha rohkem koos kui igaüks eraldi. Nüüd toimub kaitsekoostöö kõigi kolme väeliigi vahel ja ka sõjalise kõrghariduse andmisel.

 
  • Balti riikide õhuvägede koostöö toimib 365 päeva aastas. Ühise õhuseiresüsteemi BALTNET raames mehitatakse koos Balti õhuruumi juhtimiskeskust Leedus Karmelavas. Seal jälgitakse pidevalt kõigi kolme riigi õhuruumi ja juhitakse NATO õhuturvet tegevaid liitlasriikide hävitajaid. Kolme riigi koostöös on ühist juhtimiskeskust mehitada säästlikum ja NATO õhuturbemissiooni vaatepunktist lihtsam, kui igal riigil oma õhuruumi ise eraldi kontrollida.

  • Kui Balti riigid 1994. aastal maavägede koostööd alustasid, oli eesmärk viia kolme riigi kaitseväelased rahuvalveoperatsioonidele. 2010. aastal osaleti ühise pataljoniga BALTBAT NATO reageerimisjõudude 14. rotatsioonis. Balti kaitseministrid on otsustanud, et kõrge hinnangu pälvinud koostöö Balti riikide maavägede vahel jätkub ka edaspidi. 2016. aastal plaanitakse taas ühise Eesti juhitud pataljoniga kaasa teha NATO reageerimisjõududes.

  • Tartus paiknev 1999. aastal asutatud Balti Kaitsekolledž (BALTDEFCOL) on Balti riikide ühine sõjalise kõrghariduse kolmanda astme staabikolledž, mis koolitab vanemstaabiohvitsere. Praeguseks on Balti Kaitsekolledžist saanud ainulaadne õppeasutus terves NATO-s, sest see pakub sisuliselt ainsana rahvusvaheliselt tunnustatud ingliskeelset sõjalise kõrghariduse kolmanda astme õpet. Peale Balti riikide saadavad oma õppejõude ja õppureid kolledžisse paljud riigid: Ameerika Ühendriigid, Itaalia, Norra, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome, Suurbritannia, Taani. Peale vanemstaabiohvitseride kursuste pakub kolledž kõrgemaid juhtimiskursusi ja tsiviilteenistujatele mõeldud kursust.

Balti kaitseministrite ühiskommünikeed

Balti Kaitsekolledž

 

Viimati uuendatud: 27. Märts 2015