Euroopa Kaitsefond

Euroopa Kaitsefond (European Defence Fund – EDF) loodi Euroopa Liidus kaitsealase teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni toetamiseks, et tõsta Euroopa kaitsetööstuse konkurentsivõimet ja tõhustada kaitsevaldkonnas üle Euroopa ettevõtete ja teadus-arendusasutuste vahelist koostööd.

 

Euroopa Kaitsefondi programmi eesmärk on Euroopa Liidu kaitsealase teadus- ja arendustegevuse toetamine, võttes arvesse ka liikmesriikide võimearendusvajadusi. Euroopa Kaitsefondi oluliseks suunaks on piiriülese koostöö rakendamine, sealhulgas väikse- ja keskmise suurusega ettevõtetele ja teadus-arendusasutustele võimaluste loomine ning kaitseturu ühtlaseks integreerimine.

Aastatel 2021–2027 on Euroopa Kaitsefondi kogumaht Euroopa Liidu eelarvest 8 miljardit eurot, millest:

  • 2/3 on suunatud võimearendusprojektide;
  • 1/3 teadusuuringute toetamiseks.

Programmi rakendatakse 1-aastaste tööprogrammide põhiselt, sh hõlmates keskmiselt ca 1 miljardi eurost eelarvet aasta kohta.

Taotlusvoorus osalemiseks tuleb järgida järgnevaid kriteeriume:

  1. konsortsiumi saavad moodustada vähemalt kolm ettevõtet/asutust kolmest erinevast Euroopa liikmesriigist ning Norrast;
  2. projekti eesmärgi vastavus konkreetse taotlusvooru fookusele ja eesmärgile (scope and targeted activities);
  3. taotlusi on võimalik esitada kahel suunal  võimearendus (development) ja uurimus (research).

Kaitseministeerium lähtub Euroopa Kaitsefondi taotlusvoorudes valitsemisala kaitsetööstuspoliitikast ning teadus- ja innovatsioonipoliitikast ja kaitseväe võimevajadustest.

Kaitseministeeriumi ambitsiooniks on, et iga-aastastes taotlusvoorudes oleks vähemalt üks Eesti ettevõte/asutus konsortsiumi koordinaatoriks, mis vastab valitsemisala prioriteetidele ning toetada ettevõtete ja teadus-arendusasutuste osalemist vähemalt 2-4 riiklike eesmärkidega kattuvates võimearendusprojektides.

Toetus- ja tahteavaldusi (sh kaasfinantseeringuid) väljastatakse kaitseministeeriumi innovatsiooni osakonna eelanalüüsi, kaitseministeeriumi valitsemisala teadus- ja arenduskomisjoni ning kaitseministeeriumi juhtkonna otsuste baasil.

Täiendavalt toetame toetuskirjaga teadusuuringute suuna projekte.

 

Ajakava 2024. aastal:

  • 20. juuni: Euroopa Liidu Kaitsefondi 2024. aasta tööprogrammi avamine (konsortsiumid saavad hakata esitama projektitaotlusi);
  • 15. september: Eesti ettevõtete/teadusasutuste taotluste esitamine Kaitseministeeriumile toetuse küsimiseks (tahtekiri/Letter of Intent ja/või kaasfinantseering);
  • Oktoobri esimene või teine nädal: Eesti ettevõtetele ja teadusasutustele toetusotsuste teatavaks tegemine (tahtekiri/Letter of Intent ja/või kaasfinantseering)
  • 5. november: Euroopa Kaitsefondi 2024. aasta taotlusvooru projektitaotluste esitamise tähtaeg.

 

 

 

Viimati uuendatud: 17. Juuni 2024