Kaitsetööstuse valdkonna tegevustoetuste konkurss

Kaitseministeerium kuulutab välja konkursi partnerite leidmiseks, et toetada 2024. aastal riigikaitse valdkonnas tegutsevate vabaühenduste tegevust ekspordile suunatud kaitsetööstussektori arendamisel ja Eesti kaitsetööstuspoliitika elluviimisel. Konkursi eelarve on 75 000 eurot. Taotlus (vt vorm) (DOC) (42.5 KB, DOC) esitada digiallkirjastatult hiljemalt 12. märtsiks 2024 e-posti aadressile [email protected].

Taotluses märgitud tegevused peavad olema suunatud järgmiste eesmärkide saavutamisele:

  • kaitsetööstuse arengut suunavate otsuste kujundamiseks ja õigusloomeks ettepanekute ja analüüside tegemine, mis tugineb sektori põhjalikul tundmisel ja ettevõtete kaasamisel;
  • Eesti kaitsetööstusettevõtete ekspordivõime ning eksporditulu kasvu toetamine;
  • uute toodete arendusvõimaluste tutvustamine ja toetamine
  • kaitsetööstuse arengut toetava kuvandi kujundamine.

Taotlusi hinnatakse kolme kriteeriumi alusel:

  1. taotleja olulisus valdkonnas; tegevuse eesmärkide ja eeldatavate tulemuste hindamise mõõdikute selgus;
  2. tegevuse elluviijate võimekus; tegevusplaan ja selle eesmärkide saavutamisele orienteeritus;
  3. kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.

Lisainfo: e-posti aadressil [email protected] või telefonil 717 0223

 

 

 

Viimati uuendatud: 21. Veebruar 2024