Sa oled siin

Teadus- ja innovatsioonipoliitika

Teadus- ja innovatsioonipoliitika põhieesmärgiks on riigikaitse kujundamise, planeerimise ja teostamise toetamine.

Teadus- ja innovatsioonipoliitika peamiseks eelduseks on uurimisküsimuste õigeaegne ja täpne püstitamine, teadlikkus teadus- ja innovatsioonipoliitika võimalustest ja rollist ning asjakohaste võrgustike olemasolu. Oluline on teadust ja innovatsiooni toetava mõtteviisi ja organisatsioonikultuuri arendamine.

Teadus- ja innovatsioonipoliitika rõhutab kaitsealase teadus- ja arendustegevuse rakenduslikkust ning uurimisteemade ja koostöö fokusseerimist järgmistes tegevussuundades:

  • Teadus- ja innovatsioonipoliitika rakendamine valitsemisala strateegiliste eesmärkide täitmiseks. Kaitsealane teadus- ja arendustegevus aitab kaasa kvaliteetsemale poliitikakujundusele ja toetab teaduspõhiste otsuste vastuvõtmist. Teadus- ja innovatsioonipoliitika roll lisaks seniste arusaamade testimisele, kinnitamisele või ümberlükkamisele on ka uute ja julgete lahenduste leidmine ja kasutamine.
  • Lahendid heidutuse, eelhoiatuse, väeloome ja kaitsevalmiduse valdkonnas. Kaitsealane teadus- ja arendustegevus on suunatud väeloomesse ning aitab luua lahinguväljal rakendatavaid ja kasulikke lahendeid. Teadus- ja arendustegevus toetab uute innovaatiliste lahendite leidmist, mis kiirendavad info liikumist ja otsustusprotsesse ning võimaldavad vastasele üllatuse tekitamist. Olulised on kahese kasutusega tehnoloogiad ning tsiviiltehnoloogiate arendamine ja rakendamine riigikaitses.
  • Sõjateaduste kestlikkuse toetamine. Sõjateaduste edendamine tugineb selgetele ja mõõdetavatele eesmärkidele: teaduse peamiste mõõdikute – teaduspublikatsioonide ja kasulike mudelite-patentide kaudu mõõdetakse valitsemisala teaduse kvaliteeti, sihiks on doktoriõppe arendamine ning teadustegevuse rahvusvahelise evalveerimise läbimine.
  • Platvorm rahvusvaheliseks koostööks, sh väljundiks kaitsetööstusele. Soodustatakse teadus-arendustegevuse ning innovatsiooni alast rahvusvahelist koostööd, koos ülikoolide ja kaitsetööstusega. Peamisteks eesmärkideks on jätkuva aktiivne kaasumine Euroopa Liidu ja NATO uurimisrühmadesse, et suurendada kaitsevaldkonna teadus- ja arendustegevuse kompetentsi. Luuakse ja arendatakse välja rahvusvahelisel tasemel kompetentsikeskused küberi, elektroonilise sõjapidamise ning sõja- ja katastroofimeditsiini valdkonnas.

  Teadus- ja innovatsioonipoliitika juhindub Eesti julgeolekupoliitika alustest, riigikaitse arengukavast ning Kaitseministeeriumi valitsemisala strateegilistest eesmärkidest. Jälgitud on kooskõla järgmiste teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni arendamise dokumentidega:

   

   

  Viimati uuendatud: 25. Mai 2022