Sa oled siin

Veteranipoliitika

Kaitseväe ja Kaitseministeeriumi veteranipoliitika annab missioonisõduritele ja vigastatud sõjameestele senisest ulatuslikuma toe. Veteranipoliitika juhtmõte on – kedagi ei unustata! 

Veteranipoliitika eesmärk on veteranide professionaalne toetamine ja ühiskondlik tunnustamine. Veteranipoliitika on suunatud nii kõigi veteranide tunnustamisele kui ka abivajajate toetamisele parimal võimalikul moel.

Veteranidena käsitletakse neid Eesti kodanikke, kes vastavad vähemalt ühele loetletud tingimustest:

 • on Kaitseväe koosseisus osalenud riigi sõjalisel kaitsmisel;
 • on Kaitseväe koosseisus ja rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse alusel osalenud kas rahvusvahelisel või kollektiivse enesekaitse operatsioonil;
 • on Kaitseväes teenistusülesannete täitmisel või Kaitseliidu tegevliikmena sõjaväelisel väljaõppel kaotanud püsivalt töövõime.

Veteranipoliitikat rakendatakse alates 2013. aastast. Veteranide ühiskondliku tunnustuse suurendamiseks tähistame veteranipäeva, toetame veteranide ühendusi ja veteranidele suunatud heategevust.

 

Toetusmeetmed

 • Teenistusest lahkuda soovivatele veteranidele võimaldatakse kõrghariduse omandamist või ümberõpet, et tagada sujuvam naasmine tsiviilellu.
 • Arendatakse välja veteranide karjäärinõustamise süsteem.

Riiklikud soodustused

 • Eluasemelaenu sissemakse käendus.
 • Iga missioon lisab tegevteenistuspensionile 1%.
 • Missioonijärgseks kohanemiseks võimaldatakse lõõgastuspaketti spaas.

Vigastatud tegevväelasele kindlustatakse parim võimalik ravi, taastumine ja sotsiaalsed tagatised

 • Vigastatud kaitseväelaste töövõimetuspensione suurendatakse.
 • Ida-Tallinna Keskhaiglasse rajatakse amputatsioonijärgse taastusravi keskus.
 • Vigastatud kaitseväelase eluruumi kohandatakse ning võimaldatakse pärast teenistusest lahkumist kuni kolm aastat kasutada.

 

Viimati uuendatud: 24. Juuli 2020