Kaitseminister

Kalle Laanet on Eesti Vabariigi kaitseminister alates 26. jaanuarist 2021.

 

Töö- ja teenistuskäik

 • Aastatel 2007–2021 oli ta Riigikogu liige.
 • Aastatel 2005–2007 oli ta Eesti Vabariigi siseminister.
 • Aastatel 2004–2005 oli ta Lääne Politseiprefektuur politseiprefekt.
 • Aastatel 2002–2004 oli ta Tallinna Politseiprefektuur politseiprefekt.
 • Aastatel 1995–2002 oli ta Saare Politseiprefektuuri politseiprefekt.
 • Aastatel 1993–1994 oli ta Riigi Politseiameti keskkriminaalpolitsei varavastaste kuritegude osakonna komissar.

Kuulumine esinduskogudesse

 • XIV Riigikogu (riigikaitsekomisjoni aseesimees).
 • Aastatel 20182021 oli ta Kuressaare Haigla SA nõukogu esimees.
 • Alates 2017. aastast on ta Saaremaa Vallavolikogu liige.
 • XIII Riigikogu (põhiseaduskomisjoni esimees 2015–2016, julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni aseesimees 2017–2018, Riigikogu aseesimees 2018–2019).
 • XII Riigikogu (õiguskomisjoni aseesimees 2011–2014, välismaalastele tähtajaliste elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamise uurimiskomisjoni esimees).
 • XI Riigikogu (õiguskomisjoni aseesimees).

Ühiskondlik tegevus

 • Alates 2013. aastast on ta abipolitseinik. 
 • 2007. aastal oli ta FBI Rahvusliku Akadeemia Euroopa osa president.
 • Alates 1998. aastast kuulub ta kogukondlikku organisatsiooni SA Turvaline Saaremaa.

Kalle Laanet on omandanud 2001. aastal bakalaureusekraadi (mis vastab magistrikraadile) õigusteaduste erialal Concordia Rahvusvahelise Ülikoolis Eestis ja 1995. aastal on õppinud FBI Rahvuslikus Akadeemias.

Kalle Laanetit on 2006. aastal tunnustatud Kotkaristi III klassi teenetemärgiga, 2005. aastal Poola Vabariigi Teeneteordeni komandöriristiga ning 2002. aastal Politsei III klassi teeneteristiga.

Kalle Laanet sündis 25. septembril 1965. aastal Orissaares, ta on abielus, poja ja kahe tütre isa. Eesti Reformierakonda kuulub ta alates 2014. aastast.

Kaitseminister Kalle Laanet

 

 

Kaitseministri ülesanded

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President.

 • Kaitseminister vastutab riigikaitse korraldamise eest Eesti Vabariigis.

 • Kaitseminister juhib Kaitseministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Minister annab Vabariigi Valitsusele aru Kaitseministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.

 • Kaitseminister nimetab ametisse väeliikide ülemad ja teeb valitsusele ettepaneku Kaitseväe juhataja ja Kaitseväe peastaabi ülema ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks.

 • Kaitseminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.

 • Kaitseminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

 • Kaitseminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

 

Viimati uuendatud: 18. Juuni 2021