Kaitseminister

Hanno Pevkur on Eesti Vabariigi kaitseminister alates 17. aprillist 2023. Ta kuulub Eesti Reformierakonda. 

Töö- ja teenistuskäik

 • Aastatel 2022–2023 oli kaitseminister.

 • Aastatel 2016–2022 kuulus Riigikogu XIII ja XIV koosseisu, olles XIV koosseisus Riigikogu I aseesimees.

 • Aastatel 2014–2016 oli siseminister.

 • Aastatel 2012–2014 oli justiitsminister.

 • Aastatel 2009–2012 oli sotsiaalminister.

 • Aastatel 2007–2009 kuulus Riigikogu XI koosseisu.

 • Aastatel 2005–2007 oli Tallinna Linnavolikogu liige ja Nõmme Halduskogu esimees ning justiitsministri nõunik.

 • Aastatel 2000–2005 oli tegev Nõmme linnaosavalitsuses, esmalt haldussekretärina, hiljem linnaosa vanemana.

 • Enne 2000. aastat töötas juristina.

Haridus

 • Lõpetas 1998. aastal Tallinna Majanduskooli õiguse erialal ning 2002. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduse erialal.

Muu

 • Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee liige ja aastast 2012 Eesti Võrkpalli Liidu president.

 • Aastatel 2015–2020 oli Pevkur Euroopa Võrkpalli Konföderatsiooni asepresident ning aastatel 20162021 oli ta Rahvusvahelise Võrkpalli Föderatsiooni juhatuse liige.

Kaitseminister Hanno Pevkur

 

 

Kaitseministri ülesanded

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President.

 • Kaitseminister vastutab riigikaitse korraldamise eest Eesti Vabariigis.

 • Kaitseminister juhib Kaitseministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Minister annab Vabariigi Valitsusele aru Kaitseministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.

 • Kaitseminister nimetab ametisse väeliikide ülemad ja teeb valitsusele ettepaneku Kaitseväe juhataja ja Kaitseväe peastaabi ülema ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks.

 • Kaitseminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.

 • Kaitseminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

 • Kaitseminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

 

Viimati uuendatud: 17. Aprill 2023