Sa oled siin

Ministeeriumi juhtkond

Jüri Luik

Kalle Laanet

kaitseminister

Kaitseminister vastutab riigikaitse korraldamise eest Eesti Vabariigis. Ta juhib Kaitseministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Kaitseministri lehele

 kalle.laanet@kaitseministeerium.ee

 
Kristjan Prikk

Kusti Salm

kantsler

Kantsler koordineerib riigikaitse strateegiliste eesmärkide saavutamise protsessi, vastutades Kaitseministeeriumi valitsemisala poliitika-, ressursi– ning kaitseplaneerimise ning organisatsiooni arendamise eest. Koordineerib ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevust.

Kusti Salmi elulugu (578.73 KB, PDF)

 kusti.salm@kaitseministeerium.ee

 
Jüri Luik

Kadi Silde

kaitsepoliitika asekantsler

Kaitsepoliitika asekantsler koordineerib poliitika planeerimise osakonna, rahvusvahelise koostöö osakonna ning NATO ja Euroopa Liidu osakonna tööd.

 kadi.silde@kaitseministeerium.ee 

 
Meelis Oidsalu

Tiina Uudeberg

kaitseplaneerimise asekantsler

Riigikaitse planeerimise asekantsler koordineerib riigikaitse planeerimise osakonna ja kaitseinvesteeringute osakonna tööd.

 
Meelis Oidsalu

Meelis Oidsalu

kaitsevalmiduse asekantsler

Kaitsevalmiduse asekantsler koordineerib kaitsevalmiduse osakonna ja kaitseväeteenistuse osakonna tööd.

 meelis.oidsalu@kaitseministeerium.ee

 
Margus Matt

Margus Matt

õigus- ja haldusküsimuste asekantsler

Õigus ja haldusküsimuste asekantsler koordineerib õigusosakonna, julgeoleku- ja haldusosakonna, dokumendihalduse osakonna ja küberpoliitika osakonna tööd.

 margus.matt@kaitseministeerium.ee 

 

 

 

Viimati uuendatud: 26. Mai 2021