Sa oled siin

Ministeeriumi juhtkond

Jüri Luik

Kalle Laanet

kaitseminister

Kaitseminister vastutab riigikaitse korraldamise eest Eesti Vabariigis. Ta juhib Kaitseministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Kaitseministri lehele

 kalle.laanet@kaitseministeerium.ee

 
Kristjan Prikk

Kusti Salm

kantsler

Kantsler koordineerib riigikaitse strateegiliste eesmärkide saavutamise protsessi, vastutades Kaitseministeeriumi valitsemisala poliitika-, ressursi– ning kaitseplaneerimise ning organisatsiooni arendamise eest. Koordineerib ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevust.

Kusti Salmi elulugu (578.73 KB, PDF)

 kusti.salm@kaitseministeerium.ee

 
Jüri Luik

Kadi Silde

kaitsepoliitika asekantsler

Kaitsepoliitika asekantsler koordineerib poliitika planeerimise osakonna, rahvusvahelise koostöö osakonna ning NATO ja Euroopa Liidu osakonna tööd.

 kadi.silde@kaitseministeerium.ee 

 
Meelis Oidsalu

Tiina Uudeberg

kaitseplaneerimise asekantsler

Riigikaitse planeerimise asekantsler koordineerib riigikaitse planeerimise osakonna ja kaitseinvesteeringute osakonna tööd.

 tiina.uudeberg@kaitseministeerium.ee

 
Meelis Oidsalu

Meelis Oidsalu

kaitsevalmiduse asekantsler

Kaitsevalmiduse asekantsler koordineerib kaitsevalmiduse osakonna ja kaitseväeteenistuse osakonna tööd.

 meelis.oidsalu@kaitseministeerium.ee

 
Margus Matt

Margus Matt

õigus- ja haldusküsimuste asekantsler

Õigus ja haldusküsimuste asekantsler koordineerib õigusosakonna, julgeoleku- ja haldusosakonna, dokumendihalduse osakonna ja küberpoliitika osakonna tööd.

 margus.matt@kaitseministeerium.ee 

 

 

 

Viimati uuendatud: 4. August 2021