Sa oled siin

Reservteenistuse ideekorje: kuidas muuta reservteenistus tõhusaks?

Eesti sõjalise riigikaitse nurgakiviks on reservvägi, seega iga okas loeb. Kui sul on tunne, et omad mõtet, kuidas reservteenistust paremaks muuta või tahad anda tagasisidet oma reservteenistuse murede või heade aspektide kohta, siis kirjuta [email protected].

 

Reservteenistuse ideekorje


Kes võivad reservteenistust puudutavaid ideid esitada?

Ideekorje on avatud kõigile. Ole reservväelane, tegevväelane, ajateenija, tööandja, reservväelase pereliige või lihtsalt aktiivne kodanik – sinu idee on alati oodatud. Oluline on, et idee oleks teemakohane, läbimõeldud ja teostatav.

Mis saab peale idee edastamist?

Kui oled idee saatnud teele, saad automaatvastuse kirja kohale jõudmise kohta. Seejärel vaadatakse idee üle ning hinnatakse selle teostatavust. Idee kasutusele võtmise korral edastatakse sellekohane e-kiri.

Kas minu välja pakutud ideest ka midagi muutub?

Iga idee on väärtuslik ja loob tingimused veel parema reservteenistuse saavutamiseks. Kui sinu mõte või väljapakutud tegevus ei lähe kohe töösse, siis on võimalik, et see leiab praktilise väljundi tulevikus. Kõik ideed talletatakse ning nendest moodustatakse valdkondlikud ideegrupid, mis võivad hakata toetama tuleviku otsuste vastuvõtmist ning reservteenistuse poliitika kujundamist.

Kas idee esitamisega kaasnevad kohustused?

Idee esitamisega ühtegi kohustust ei kaasne. Kõik edasised tegevused, mis puudutavad idee rakendamist on kaitseministeeriumi ja tema valitsemiseala asutuste teha, ent sinuga võidakse  ühendust võtta, et ideed täpsustada või selle üle arutleda.

Miks ideekorjet läbi viiakse?

Eesti Kaitsevägi on välja õpetanud u 75 000 reservis olevat isikut, kes omavad oskusi ja teadmisi kuidas Eesti riiki relvaga kaitsta. Need inimesed meie hulgas mõjutavad oma reservteenistuse kohustuste täitmisega nii tööandjaid, perekondasid, koole ja, mis kõige tähtsam, meie julgeolekut. Selleks et ühiskondlikult oleks suurem rahulolu reservväelasi puudutavates küsimustes, on vaja võimaldada kõigil kaasa rääkida. Kõik koos suudame anda maksimaalse tulemuse, leida kõige paremad lahendused ning tuua esile asju, mis muidu võiksid märkamata jääda.

Millistele küsimustele oodatakse vastust?

Oodatud on kõik reservteenistus puudutavad ideed ning tagasisided. Isegi, kui näed probleemi, mis kindlasti vajab lahendamist, aga sa ei tea kuidas, siis kirjuta sellest. Probleemi tõstatamine loob eelduse ka selle mõistmiseks ja lahendamiseks.

  • Mis aitaks muuta reservteenistuse sinu jaoks populaarsemaks?
  • Mida tuleks sinu hinnangul reservteenistuse ülesehituses muuta?
  • Millest tunned sina reservväelasena kõige rohkem puudust?
  • Mis aitaks muuta kodumaa kaitse meie kõigi sooviks?

 

 

Viimati uuendatud: 13. September 2022