Sa oled siin

Kaitseministeerium alustab koos tööportaalidega ajateenijate koolitamist

17. Detsember 2023 - 10:23
Hetk väljaõppelt.
Hetk väljaõppelt.

Kaitseministeerium alustab detsembris koostöös tööportaalidega ajateenijate koolitamist, et aidata neil pärast teenistust kiiremini tööd leida ning kasutada seejuures ära ajateenistuses omandatud oskusi. Esimene kursus viidi sel nädalal läbi mereväes, järgmine algab homme Vahipataljonis.

„Meie eesmärk on anda ajateenijatele ülevaade nii tööturust kui ka oskustest, mida nad on teenistuse käigus omandanud ning kuidas neid tööturul ära kasutada. Kui võrdleme tööturul olevate reservväelaste ja mitte-reservväelaste sissetulekuid, siis 2019. aastal läbiviidud Tartu ülikooli uuring näitab, et 3-4 aastat pärast ajateenistuse läbimist kasvavad reservväelaste sissetulekud 13-19 protsendi võrra kõrgemaks. Võime öelda, et tänu ajateenistuses omandatud oskuste teenivad reservväelased ligi 1000 eurot aastas rohkem võrreldes nendega, kes ei ole ajateenistust läbinud,“ ütles kaitseministeeriumi kaitsetahte arendamise osakonna juhataja Martin Reisner.

Seminaride raames saavad ajateenijad ülevaate ohupildist, riigikaitse tugevustest ja väljakutsetest, ajateenistuse käigus omandatud oskustest ning reservväelaste rollist ja vastutusest Eesti riigikaitses. 

„Näeme selgelt, et reservi suunduvatel ajateenijatel on oluline mõtestada enda rolli ja vastutust reservväelase ehk Eesti riigikaitse põhijõuna. Järgmisel aastal plaanime projektiga jõuda juba kõigi kaitseväe struktuuriüksusteni eesmärgiga kasvatada tulevaste reservväelaste valmisolekut osaleda nii õppekogunemistel kui ka kaitsetegevuses,“ ütles kaitseministeeriumi kaitsetahte nõunik Markus Rosin.

Kaitseministeeriumil on töös mitmeid algatusi reservväelaste rolli väärtustamiseks ühiskonnas sh. sel kevadel läbi viidud Riigikaitsjate Toetaja kampaania, mille käigus tunnustati 50 ettevõtet ja organisatsiooni, kes säilitavad õppekogunemiste ajaks reservväelaste palga ja pakuvad riigikaitsjatele erinevaid toetusi ja soodustusi. „Samuti julgustame koostöös tööportaalidega reservväelastest tööotsijaid oma CV-s ja motivatsioonikirjas välja tooma ajateenistuses saadud kogemusi,“ lisas Rosin.

Järgmisel kevadel on enne suurõppust Eestis plaanis Iisraeli kogemusel läbi viia reservväelaste nädal, mille raames korraldatakse üritusi ja kampaaniaid, mis on suunatud riigikaitsjatele ning nende perekondadele.

Ajateenijatele suunatud seminaridel osaleb sel aastal ligi 220 peatselt reservi suunduvat ajateenijat, mis on ligi kolmandik 2023. aasta jaanuaris ajateenistust alustanud ning aasta lõpus reservi suunduvatest ajateenijatest.  Seminar on üles ehitatud selliselt, et seda saavad allüksused hiljem ka iseseisvalt läbi viia.

Lisainfo: [email protected] ja [email protected]