Sa oled siin

Kaitseministeerium ja välisministeerium sõlmisid leppe välis- ja julgeolekupoliitikaalase koostöö edendamiseks

22. Detsember 2021 - 14:47
Kaitseminister Kalle Laanet ja välisminister Eva-Maria Liimets allkirjastasid täna koostööleppe.
Kaitseminister Kalle Laanet ja välisminister Eva-Maria Liimets allkirjastasid täna koostööleppe.

Kaitseminister Kalle Laanet ja välisminister Eva-Maria Liimets allkirjastasid täna kokkuleppe välis- ja julgeolekupoliitika koostöö edendamiseks kahe ministeeriumi valitsemisala vahel.

„Meil on välisministeeriumiga väga tihe koostöö, ent praegust julgeolekuolukorda arvestades tahame selle kokkuleppega veelgi tugevdada sidemeid riigi välispoliitika, julgeoleku ja riigikaitse eesmärkide elluviimisel ja tutvustamisel nii riigisiseselt kui rahvusvaheliselt,“ ütles kaitseminister Kalle Laanet.

Kahe ministeeriumi vahel on aastaid toiminud näiteks riigiametnike rotatsioon, kus ühe ministeeriumi töötajad saavad oma erialaseid oskusi ja kogemusi rakendada ning koguda teise ministeeriumi valitsemisalas. Koostööleppe eesmärgiks on edendada värbamist, et tuua kahte valdkonda rohkem erialast teadmist.

„Vaadates meie julgeolekukeskkonna arenguid, on tähtis pidevalt mõelda, kuidas olla valmis võimalikult hästi vastama selles tekkivatele tavapärastele ja ka uutele väljakutsetele. Seetõttu on oluline märgata neid kohti, kus saame erinevate riigiasutuste vahelist tavapärast koostööd tihendada ning üksteise tegevust parimal viisil täiendada,“ ütles välisminister Eva-Maria Liimets.

Koostööd tehakse ka kahese kasutusega ja küberruumi tehnoloogiatega seotud teadus- ja arendustegevuses ning vastavate koostöövõrgustike loomisel.

„Kavatseme leida viise Eesti kaitsetööstuse ekspordi kasvatamiseks ning kasutada äridiplomaatia võimalusi Eesti ettevõtete välisturgudel toetamiseks. Küberkaitse tugevdamiseks soovime senisest enam tegutseda koos nii teadus- ja arendustegevuses kui ka vastavate koostöövõrgustike loomisel,“ tõi välisminister Liimets veel välja.

Samuti hakatakse ühiselt panustama teadus- ja arendustegevusse, et kasvatada võimekust julgeoleku tugevdamiseks. Nii määratakse üheskoos kriitilise tähtsusega välispoliitika, julgeoleku ja riigikaitse valdkonna uurimisprobleemid, mille analüüside tellimiseks teadus- ja arendusasutustelt otsitakse edaspidi ühiseid võimalusi.

Samuti on leppe eesmärgiks kaitsetööstuse valdkonna arendamine ning ekspordi kasvatamine toetades Eesti ettevõtteid välisturgudel. Selleks kaastakse ettevõtjaid kõrgetasemeliste visiitide äridelegatsiooni ning aidatakse luua suhteid ja vahendada kontakte erialamessidel.

Kahe ministeeriumi vahel on veel mitmeid koostööpunkte nii infoturbe, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kui ka riigikaitseobjekti valvamise ja kaitsmise alal. Samuti tehakse koostööd hangete, personali, õigusloome alal ning rahvusvaheliste kokkulepete koostamisel.

Fotod: https://flic.kr/s/aHBqjzvYqV

Lisainfo: press@kaitseministeerium.ee