Sa oled siin

Kaitseministeerium soovib kaitsetööstuse arenguks muuta relvaseadust

20. Detsember 2023 - 15:28

Kaitseminister Hanno Pevkur allkirjastas ja saatis kooskõlastusele relvaseaduse ja lõhkematerjaliseaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse. Seaduste muutmise eesmärgiks on täpsustada ja muuta selgemaks sõjarelvade ja laskemoona tootmisega seotud nõudeid, et luua kaitsetööstuse arenguks ja ettevõtetele riigikaitsesse panustamiseks parem õiguslik keskkond.

Väljatöötamiskavatsus toob välja probleemid, mis vajavad seaduse muudatust. Näiteks kehtib täna sõjarelvi ja laskemoona käitlevate ettevõtete puhul kodakondsusnõue, mille kohaselt saavad ettevõtte omanike ringi ja juhtorganitesse kuuluda vaid Euroopa Liidu ja NATO riigi kodakondsusega isikud. „Selline lähenemine on praktikas osutunud kaitsetööstust pärssivaks. Loomulikult peab olema välistatud agressorriikide kodanike toimetamine siin Eestis, kuid Eestiga sõbralikes suhetes ja ka kaitsealast koostööd tegevate riikide kodanikele tuleks luua võimalus olla osanik või juhtorgani liige Eestis tegevusluba omavas ettevõttes,“ sõnas kaitseminister Hanno Pevkur.

Samuti soovitakse väljatöötamiskavatsusega vähendada bürokraatiat kaitsetööstuse edendamisel. Hetkel peavad ettevõtted, kes soovivad laske- või lahingumoona toota, saama tegevusloa ja käitlemiskoha loa nii relvaseaduse kui ka lõhkematerjaliseaduse kohaselt, kuna üldjuhul käib moona tootmisega kaasas ka lõhkeaine käitlemine. Kahe sarnase funktsiooniga tegevusloa asemel võiks olla üks.

Lisaks soovitakse täpsemalt reguleerida sõjarelvade, nende laske- ja lahingmoona vedu ning luua õigusselgus ettevõtja töötajatele taustakontrolli tegemises ja tervisekontrolli nõudes. Samuti on eesmärk välja töötada kvalifikatsiooninõuded, millele moona käitleva ettevõtte vastutav spetsialist vastama peab. Muudatuste eesmärk on ka täita õiguslünk, mille korral sarnaselt tsiviilrelvade vabatabatahtlikule loovutamisele ei alustata kriminaalmenetlust ka juhul, kui isik loovutab vabatahtlikult ebaseaduslikus valduses oleva tulirelva, lõhkeseadeldise või selle olulise osa, laskemoona või lõhkeaine, mis kvalifitseerub relvaseaduse kohaselt sõjarelva alla.

Väljatöötamiskavatsuse koostamisel küsiti ettepanekuid Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstusliidu kaudu ka kaitsetööstusettevõtetelt.

Lisainfo: [email protected]