Sa oled siin

Kaitseminister peatas OÜ E-Arsenali majandustegevuse

4. Märts 2010 - 12:02
Kaitseminister tegi riigile kuuluva äriühingu AS Erika Neli ainuaktsionäri esindajana otsuse peatada OÜ E-Arsenali majandustegevus.
Aktsiaseltsi E-Arsenal loomisest 1994 ei ole suudetud ettevõtte potentsiaali otstarbekalt rakendada. Vahetu kaitsetööstusalane tootmistegevus lõpetati aastal 2006 selle majandusliku ebaefektiivsuse tõttu. E-Arsenal ei suutnud ka ettevõtte äriplaanis 2007-2011 seatud eesmärke saavutada ja ettevõte oli saanud senini toimida suuresti ainult tänu riigilt aktsiakapitali paigutatud kinnisvarale. Äriühingu ümberkujundamise vajadusele on aastate jooksul tähelepanu juhtinud Rahandusministeerium. Sama on oma auditite raportites välja toonud nii Riigikontroll, Kaitseministeeriumi siseauditi osakond kui ka kaitsetööstuse arendamise töörühm.

Möödunud aasta juulis tehti äriühingu nõukogule ülesandeks koostöös Kaitseministeeriumiga luua eeldused E-Arsenali ümberkujundamiseks eesmärgiga moodustada ministeeriumi valitsemisalas koostöös rahvusliku kapitali ja strateegilise partneriga kaasaegne kaitsetööstuse ettevõte. Lähtuvalt antud otsusest esitas nõukogu septembris omanikule E-Arsenali ümberkorraldamise kava, mis nägi ette senise projektijuhtimise alase tegevuse lahutamise läbi tütarühingu moodustamise kinnisvara haldamises. Antud ettepaneku eesmärk oli vabastada äriühing põhitegevuseks tõusnud kinnisvara arendamisest ja lõpetada ettevõtte põhitegevuse kunstlik toetamine pideva riigivara väärtuse vähendamise arvelt. Moodustatava kinnisvaraettevõtte aktsiad soovitas nõukogu anda rahandusministri valitseda. Ümberkorraldamise vajadust toetasid ka nõukogu poolt tellitud ümberkorraldamise lähtealuseks võetud analüüsid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ning Ernst & Young Baltic AS-ist.

„Tänaseks on ettevõtte tegevus ümberkorraldatud, ebaefektiivne tegevus lõpetatud ja kinnisvara põhitegevusest eraldatud. E-Arsenali ümberkorraldamise eesmärk on eelduste loomine era- ja avaliku sektori koostööle põhineva kaitsetööstuse väljaarendamiseks Eestis. Et selle kavaga lõpuni minna, ootame veel ära ka kaitseväe analüüsi oma võimalustest ja vajadustest, mille valmimine vajab veel aega,“ ütles kaitseminister Jaak Aaviksoo.

„Eesti kaitsetööstuse edendamisse on endiselt vaja kaasata äriline kompetents, täiendav kapital ja selle valdkonna tippteadmised. E-Arsenal tuleb selle visiooni realiseerimiseni panna ootele. Kunstlikult ja maksumaksja rahaga ebaefektiivse äriühingu toimimine ei ole täna jätkusuutlik. E-Arsenali nõukogu on ettevõtte reorganiseerimise ülesande täitnud ja esitanud kava edasiseks, kaitseväe analüüsi valmimise ja otsuste tegemise hetke oodates pidasime õigeks ettevõtte nõukogu ettepanekule tuginedes selle majandustegevuse peatada,“ kommenteeris otsust kaitseminister.

Vastavalt ainuaktsionäri otsusele kutsutakse E-Arsenali nõukogu liikmed tagasi ja juhatus lõpetab töölepingud töötajatega, tagades olemasolevate nõuete ja kohustuste nõuetekohase täitmise ja üleandmise.

Lisainfo:
Martin Jaško
Kaitseministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja
717 0105
martin.jasko@kmin.ee