Sa oled siin

Kaitseminister tunnustab riigikaitse silmapaistvaid edasiviijaid

2. Detsember 2021 - 15:57

Kaitseministeeriumi teeneteristide, rinnamärkide, tänukirjade ja hinnaliste kingitustega tunnustab kaitseminister silmapaistva tööga Eesti riigikaitsesse panustajaid ning kaitsevaldkonna arendajaid.

Kaitseministri käskkirjaga saavad

KAITSEMINISTEERIUMI II KLASSI TEENETERISTI

 • Jānis Karlsbergs
  Silmapaistva ja pikaajalise pühendunud panuse eest Eesti ja Läti kaitsekoostöö edendamisse ning Balti riikide julgeolekusse.
 • Jukka Juusti
  Pikaajalise ja professionaalse panuse eest Eesti-Soome kahepoolse kaitsekoostöö arendamisel.

 

KAITSEMINISTEERIUMI III KLASSI TEENETERISTI

 • Timothy J. Pendolino
  Pikaajalise, pühendunud ja tulemusliku panustamise eest Eesti ja Ameerika Ühendriikide kaitsekoostöösse ja selle õigusliku raamistiku järjepidevasse arendamisse.
 • Eve Vungo
  Silmapaistva panuse eest Eesti kaitsealase rahvusvahelise koostöö juhtimisel ja Kaitseministeeriumi valitsemisala teenistujate järelkasvu arendamisel.
 • Kadri Peeters
  Silmapaistva panuse eest Eesti ja Ameerika Ühendriikide kaitsekoostöö edendamissel Eesti kaitsenõunikuna Ameerika Ühendriikides.
 • staabiveebel Peeter Land
  Laiapindse riigikaitse arendamise ning olulise panuse eest Kaitseliidu organisatsioonikultuuri arengusse.
 • kolonelleitnant Targo Lusti
  Silmapaistva panuse eest COVID-19 viiruse leviku tõkestamisel Kaitseministeeriumi valitsemisalas ja tsiviilstruktuuridele vajaliku toetuse tagamisel.
 • Andres Kuusk
  Järjepideva ning sisuka riigikaitse teemade kajastamise eest.
 • Riho Tell
  Oluliste võimearendusprojektide alase nõustamise eest.
 • leitnant Karl Mendelman
  Erakordse ning pühendunud panuse eest Kaitseministeeriumi valitsemisala küberkaitse tagamisel.
 • Grete Toompere
  Pühendunud panuse eest Kaitseministeeriumi valitsemisala kübervaldkonna õigusalaste regulatsioonide väljatöötamisel.
 • Martti Maipuu
  Pikaajalise ja suurepärase panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitse arendamisel.
 • kolonel Andrus Merilo
  Silmapaistva sisulise panuse eest Eesti ja NATO kaitselahendi tugevdamisel.
 • kolonelleitnant Margus Kuul
  Silmapaistva panuse eest Eesti sõjalise koostöö arendamisel Ameerika Ühendriikide ja Prantsusmaaga.
 • kindralmajor Indrek Sirel
  Silmapaistva panuse eest Eesti, regionaalse ja NATO kaitselahendi väljatöötamisel.
 • Kristjan Mäe
  Pikaajalise ja väga tulemusliku töö eest NATO kollektiivkaitse tugevdamisel.
 • kolonelleitnant Jaanus Ainsalu
  Märkimisväärse panuse eest ühiskonna kaitsetahte suurendamisel Kaitseliidu kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealikuna.

 

KAITSEMINISTEERIUMI KULDRINNAMÄRGI

 • Karin Kivipõld
  Tulemusliku ja sihtgruppe kaasava kommunikatsioonitöö eest kaitsevaldkonna teemadel.
 • Liina Rüütel
  Kaitseministeeriumi digimeediakanalite ja eriprojektide arenduse ning märkimisväärse jälgijaskonna saavutamise eest.
 • vanemveebel (reservis) Jaanus Lensment
  Tulemusliku ja eduka teenistuse eest operatsiooni Barkhane nähtavuse suurendamisel ja tutvustamisel Eesti meedias.
 • Kerli Veski
  Pikaajalise, väga põhjaliku ja pühendunud koostöö ning arendustegevuse eest rahvusvahelise õiguse valdkonnas.
 • Raul Kell
  Tulemusrikka koostöö eest Kaitseväe teise jalaväebrigaadi autojuhtide koolitamisel.
 • Marek Aljand
  Tulemusliku koostöö eest Kaitseressursside Ametiga laiapindse riigikaitse arendamisel.
 • Indrek Järve
  Kaitseväekohustuslaste registri ja kaitseväeteenistuse veebi arendamise eest.
 • Ramil Lipp
  Suurepäraste töötulemuste eest relvastuse kategooria arendamisel.
 • Riina Krall
  Pikaajalise ja pühendunud töö eest hangete läbiviimisel.
 • Eerika Riks
  Pikaajalise ja pühendunud töö eest hangete- ja ostuvaldkonna arendamisel.
 • Tanel Salumaa
  Pikaajalise ja pühendunud töö eest hangete läbiviimisel.
 • Andrus Freienthal
  Oluliste võimearendusprojektide alase nõustamise eest.
 • kapten Raino-Andre Pius
  Väga olulise panuse eest kaitselennunduse regulatsiooni väljatöötamisel ja kaitselennunduse järelevalve käivitamisel.
 • major Reet Stamm
  Väga olulise panuse eest kaitselennunduse regulatsiooni väljatöötamisel ja kaitselennunduse järelevalve käivitamisel.
 • major Lauri Leet
  Väga olulise panuse eest kaitselennunduse regulatsiooni väljatöötamisel ja kaitselennunduse järelevalve käivitamisel.
 • Silver Tamm
  Pikaajalise ja erakordse panuse eest Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Noored Kotkad arengusse.
 • veebel Toomas Vernik
  Olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana.
 • Raivo Paasma
  Olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana.
 • Timmo Saarestik
  Olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana.
 • Anton Pratkunas
  Olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana.
 • kolonelleitnant Mikk Pukk
  Olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana.
 • kapten Jüri Tõnisma
  Olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana.
 • Siim Sikkut
  Laiapindse küberjulgeoleku toetamise eest.
 • Mehis Hakkaja
  Pikaajalise silmapaistva panuse eest Eesti ja NATO liitlaste küberjulgeolekualaste õppuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
 • staabiveebel Janis Kivilo
  Silmapaistva ja pühendunud teenistuse eest kaitseministri käsundusallohvitserina.
 • reamees Valeri Nuust
  Vabadussõja hauatähiste restaureerimise korraldamise eest Eesti riigikaitse järjepidevuse kinnistamiseks.
 • Jaanis Järvet
  Tulemusliku koostöö eest Kaitseressursside Ametiga laiapindse riigikaitse arendamisel.
 • Toomas Linamäe
  Tulemusliku koostöö eest Kaitseressursside Ametiga laiapindse riigikaitse arendamisel.
 • Mati Ustav
  Pikaajalise ja tulemusrikka koostöö eest kaitseministeeriumiga.
 • kapral Norman Luhtjärv
  Tulemusrikka koostöö eest objektikaitse valdkonnas sõjalise riigikaitse elluviimisel ja kaitsevõime tagamisel.
 • kolonelleitnant Martin Kukk
  Olulise panuse eest Eesti ja Saksamaa kaitsekoostöö edendamisel.
 • kolonel Vahur Murulaid
  Olulise panuse eest Eesti ja Ukraina kaitsekoostöösse kaitsealase abi edendamisel ning seeläbi Eesti kaitsevõime tõstmisel.
 • Priit Murmann
  Pikaajalise konstruktiivse koostöö eest riigikaitseliste objektide ehitamisel.
 • Lauri Kitsing
  Pikaajalise konstruktiivse koostöö eest riigikaitseliste objektide ehitamisel.
 • Mati Kanep
  Pikaajalise panuse eest laskespordi arendamisel.
 • Margus Sinimets
  Orissaare Sõjamuuseumi – Saaremaa Sõjavara Muuseumi juhina olulise panuse eest Eesti sõjaajaloo talletamisel.
 • Mart Reino
  Pikaajalise panuse eest Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna arendamisel.
 • Jaen Teär
  Pikaaegse panuse eest noorte isamaaliste hoiakute ja kaitsetahte edendamisel.

 

KAITSEMINISTEERIUMI HÕBERINNAMÄRGI

 • Teibi Torm
  Programmi "Tagasi kooli" raames riigikaitse teemaliste e-loengute korraldamise ja ligi 40 000 koolinoore kaasamise eest.
 • Kristi Land
  Pikaajalise pühendunud koostöö eest rahvusvahelise õiguse valdkonnas.
 • Martin Mändveer
  Pikaajalise koostöö eest Kaitseministeeriumi õigusosakonnaga välislepingute väljatöötamisel ja rahvusvahelises koostöös osalemisel.
 • kapral Raino Kärvet
  Tulemusliku koostöö eest objektikaitse valdkonnas sõjalise riigikaitse elluviimisel ja kaitsevõime tagamisel.
 • Toomas Elias
  Tulemusliku koostöö eest objektikaitse valdkonnas sõjalise riigikaitse elluviimisel ja kaitsevõime tagamisel.
 • Anton Tõštšuk
  Tulemusliku koostöö eest objektikaitse valdkonnas sõjalise riigikaitse elluviimisel ja kaitsevõime tagamisel.
 • Ana Laura Kaasik
  Tulemusliku koostöö eest objektikaitse valdkonnas sõjalise riigikaitse elluviimisel ja kaitsevõime tagamisel.
 • Ene Riiberg
  Tulemusliku koostöö eest objektikaitse valdkonnas sõjalise riigikaitse elluviimisel ja kaitsevõime tagamisel.
 • Kalle Ustav
  Tulemusliku koostöö eest objektikaitse valdkonnas sõjalise riigikaitse elluviimisel ja kaitsevõime tagamisel.
 • major Jaanus Tuulik
  Olulise panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitsesse rahvusvaheliste missioonide toetamise valdkonnas.
 • major Anu Mill
  Suure panuse eest Kaitseväes COVID-19 vastase vaktsineerimise korraldamisel ja nakkusohutusalase teadlikkuse tõstmisel.
 • Igor Novitski
  Tulemusliku töö eest Kaitseväele värbamisteenuse osutamisel.
 • Marge Irdoja
  Olulise panuse eest kaitseväekohustuse täitmise toetamise teenuse osutamisel.
 • Rene Ehasalu
  Tulemusliku töö eest Kaitseressursside Ametis õigusvaldkonna arendamisel.
 • major Marek Kütsen
  Tulemusliku koostöö eest riigikaitseliste sundkoormiste planeerimisel ja ettevalmistamisel.
 • Kadri Lutter
  Silmapaistva panuse eest Balti kaitsekoostöö ning Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahelise kaitsekoostöö edendamisel.
 • Rain Sirendi
  Olulise panuse eest arenguvestluste infosüsteemi arendamisel ning haldamisel.
 • Priit Kallakas
  Eesti ja Ameerika Ühendriikide Kongressi vahelise kaitsekoostöö tugevdamise eest.
 • Tiina Mahla
  Pikaajalise ja suurepärase panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitse arendamisel taristu korrashoiuteenuse valdkonnas.
 • Marko Lessuk
  Pikaajalise ja suurepärase panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitse arendamisel taristu korrashoiuteenuse valdkonnas.
 • Airi Arras
  Pikaajalise ja suurepärase panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitse arendamisel taristu korrashoiuteenuse valdkonnas.
 • Toomas Soosaar
  Pikaajalise ja suurepärase panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitse arendamisel taristu halduse ja arenduse valdkonnas.
 • Siim Pilv
  Pikaajalise ja suurepärase panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitse arendamisel taristu halduse ja arenduse valdkonnas.
 • Arko Kidra
  Pikaajalise ja suurepärase panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitse arendamisel taristu halduse ja arendamise valdkonnas.
 • Siim Pikkur
  Pikaajalise ja suurepärase panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitse arendamisel taristu valdkonnas.
 • Sergei Rõltsev
  Pikaajalise ja suurepärase panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitse arendamisel taristu korrashoiuteenuse valdkonnas.
 • Rein Bötcher
  Pikaajalise ja suurepärase panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitse arendamisel taristu korrashoiuteenuse valdkonnas.
 • Allan Ojarand
  Suurepärase panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitse arendamisel taristu arendamise valdkonnas.
 • Sven Soomets
  Konstruktiivse koostöö eest oluliste võimearendusprojektidega seotud küsimustes.
 • Triin Varek
  Laiapindse riigikaitse arendamisse panustamise eest Kirde-Eestis.
 • Marko Reichardt
  Olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana.
 • Kaiko Lippur
  Olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana.
 • politseikolonelleitnant Argo Tali
  Olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana.
 • Jaanus Raidlo
  Olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana.
 • Toomas Kutsar
  Olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana.
 • professor Kairi Kasearu
  Ajateenijate kompleksuuringu metodoloogia väljatöötamise ja uuringu pikaajalise juhtimise eest.
 • Kristi Hürri
  Silmapaistva panuse ja pühendumusega tehtud koostöö eest teavituskampaania "Naised vormi" elluviimisel.
 • Susann Kõomägi
  Silmapaistva panuse ja pühendumusega tehtud koostöö eest teavituskampaania "Naised vormi" elluviimisel.
 • Elisa Litvin
  Silmapaistva panuse ja pühendumusega tehtud koostöö eest teavituskampaania "Naised vormi" elluviimisel.
 • leitnant Erle Porroson
  Olulise panuse ja aktiivse pühendumuse eest Eesti riigikaitse arendamisel.
 • Helelyn Tammsaar
  Silmapaistva panuse ja pühendumuse eest innovatsiooniprojekti "Tahan ajateenistusse" arendamisel ja toetamisel.
 • Alar Teras
  Silmapaistva toetuse ja panuse eest elektrooniliste kutsete eelnõu väljatöötamisel ja rakendamisel.
 • Helen Kranich
  Olulise panuse eest elektrooniliste kutsete eelnõu väljatöötamisel.
 • Andres Siplane
  Pikaajalise silmapaistva tegevuse eest sotsiaalvaldkonna arendamisel kaitseministeeriumi valitsemisalas.
 • Laura Jõgisoo
  Erakordse panuse eest Sinilillekampaania "Anname au!" läbiviimisel.
 • Lana Toomvap
  Erakordse panuse eest COVID-19 kriisi lahendamisel ning Naiskodukaitse arendamisel.
 • major (reservis) Olavi Tammemäe
  Vabatahtlikuna pikaaegse ja kohusetundliku panuse eest Kaitseliidu juhtimisse läbi keskjuhatuse töö.
 • Teet Kurs
  Vabatahtlikuna pikaaegse ja kohusetundliku panuse eest Kaitseliidu juhtimisse läbi keskjuhatuse töö.
 • Laura Toodu
  Olulise panuse eest naiste teadlikkuse suurendamisel riigikaitses pakutavatest karjääri- ja eneseteostusvõimalustest.
 • Ingrid Paiste
  Pikaajalise ja erakordse panuse eest Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Kodutütred arengusse.
 • Julia Siimberg
  Kaitseministeeriumi ja Kaitseliidu vahel 2017. aastal sõlmitud noorte isamaalise hariduse programmi käivitamise eest.
 • Kaido Kaldma
  Pikaajalise eeskujuliku teenistuse eest Noorte Kotkaste Alutaguse Maleva ja Avinurme rühma juhina.
 • vanemseersant Meelis Loel
  Pikaajalise professionaalse tegevuse eest Eesti Vabariigi riigikaitse hüvanguks.
 • Rene Marthin Parbus
  Olulise panuse eest kaitseministeeriumi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia konsolideerimise projekti elluviimisel.
 • Tiina Vilberg
  Tulemusliku koostöö eest riigikaitseliste objektide projekteerimisel.
 • Kari Lorvi
  Pikaajalise ja efektiivse koostöö eest riigikaitseliste objektide nõrkvoolutööde projekteerimisel ja ehitamisel.
 • Tõnu Kutsar
  Pikaajalise konstruktiivse koostöö eest riigikaitseliste objektide projekteerimisel ja omanikujärelevalve teenuse pakkumisel.
 • Tõnu Püks
  Konstruktiivse koostöö eest riigikaitseliste objektide ehitamisel.
 • Andres Nurja
  Konstruktiivse koostöö eest riigikaitseliste objektide ehitamisel.
 • Toivo Martinson
  Pikaajalise konstruktiivse koostöö eest riigikaitseks oluliste vahendite elukaare tagamisel.
 • Per Renberg
  Tulemusliku koostöö eest tankitõrje võimekuse arendamisel.
 • Leida Kikka
  Olulise panuse eest kaitseväelase individuaalvarustuse arendamisel.
 • Tiina Pille
  Olulise panuse eest kaitseväelase individuaalvarustuse arendamisel.
 • Raul Volke
  Olulise panuse eest kaasaegsete tööohutustoodetega varustamisel.
 • Carolina Leis
  Silmapaistva ja pühendunud panustamise eest Eesti kaitsepoliitika elluviimisel.

 

TÄNUKIRJA

 • Marek Sügis
  Väga hea koostöö ja usaldusväärse teenuse eest Kaitseväe sõidukite remonditeenuse osutamisel.
 • Timo Nyyssönen
  Tulemusliku koostöö eest võimearendusalaste projektide valdkonnas.

 

TÄNUKIRJA JA HINNALISE KINGITUSE

 • Johannes Tõrs
  Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi loomise eest.
 • Meelis Kivi
  Valga sõjamuuseumi arendamise ning noorte kaitsetahte ja isamaalise hariduse edendamise eest.