Sa oled siin

Pressiteade nr 113 Eesti ja Bulgaaria poliitilis-kaitsealased läbirääkimised Sofias

9. Aprill 2003 - 9:46
Täna algavad Bulgaaria pealinnas Sofias Eesti ja Bulgaaria poliitilis-kaitsealased läbirääkimised, mis keskenduvad eelkõige NATOga liitumise temaatikale ning kahepoolsetele kaitsealastele koostööprojektidele.

 

 

Täna algavad Bulgaaria pealinnas Sofias Eesti ja Bulgaaria poliitilis-kaitsealased läbirääkimised, mis keskenduvad eelkõige NATOga liitumise temaatikale ning kahepoolsetele kaitsealastele koostööprojektidele.

 

Kuna nii Eesti kui ka Bulgaaria said novembris Prahas toimunud NATO tippkohtumisel kutse osaleda alliansiga liitumise läbirääkimistel, on mõlema riigi prioriteediks vahetada vastastikust informatsiooni ja kogemusi NATO suunal.

 

Eesti ja Bulgaaria senised kokkupuuted on kulgenud põhiliselt  PfP (Partnerlus Rahu Nimel) ürituste kaudu, mille põhjal Eesti kaitsejõududel on  õppida Bulgaaria kogemustest vastuvõtva riigi toetuse (Host Nation Support)  osas. Kahe riigi kaitseministeeriumide tasandil toimusid selle aasta oktoobris Tallinnas kahepoolsed konsultatsioonid finants- ja auditeerimisküsimustes. 

 

Sofias kirjutatakse alla ka 2003. aasta koostööplaan, mis muuhulgas sisaldab Eesti kaitseministri visiiti Bulgaariasse.

 

Kahepoolsete suhete osas ootab Bulgaaria eelkõige Eesti poolset kogemuste jagamist Balti riikide kaitsealaste koostööprojektide osas. Bulgaarial kulgeb regionaalne koostöö Rumeenia, Horvaatia ja Türgiga sarnastel alustel Balti riikide ning tugiriikide vahel 1997. aastal loodud Balti Julgeoleku Grupi (BALTSEA) tegevusega. Kõne alla tulevad ka Bulgaaria osalemine õppuritega Balti kaitsekolledžis ja võistkonna lähetamine järgmise aasta Erna retkele. 

Eesti Kaitseministeeriumi delegatsiooni juhib kaitsepoliitika ja riigikaitse planeerimise osakonnajuhataja Tiit Noorkõiv.

 

TAUSTAKS:
Eesti ja Bulgaaria kehtestasid diplomaatilised suhted 1991. aastal. Kahe riigi vaheline kaitsealane koostööleping allkirjastati juunis 2000, mille eesmärgiks on tihendada kaitsealast koostööd kahe riigi kaitseministeeriumi ja kaitsejõudude vahel. Lisaks koostööle kaitse- ja julgeolekupoliitika küsimustes ning rahvusvaheliste väeüksuste funktsioneerimist puudutavate kogemuste vahetamisel, kooskõlastati huvipunktid sõjaväelaste väljaõppe valdkonnas.