Sa oled siin

PRESSITEADE nr 19 Skautpataljoni (ESTBAT) loomine

9. Aprill 2003 - 9:46
Täna, 20.märtsil kiitis Vabariigi Valitsus Kaitseministeeriumi ettepanekul heaks kiirreageerimispataljonina Skautpataljoni (inglise keeles ESTBAT) loomise Kaitseväe koosseisus.

Täna, 20.märtsil kiitis Vabariigi Valitsus Kaitseministeeriumi ettepanekul heaks kiirreageerimispataljonina Skautpataljoni (inglise keeles ESTBAT) loomise Kaitseväe koosseisus.

Eesti liitumine NATO-ga on Vabariigi Valitsuse esmane riiklik julgeoleku- ja välispoliitiline prioriteet. Vabariigi Valitsuses 2000.aasta sügisel heaks kiidetud NATO-ga ühinemise Riiklik Aastaprogramm (Annual National Programm ehk ANP 2000/2001) seab Eesti Kaitseväele mitmeid ülesandeid. Eesti Kaitseväe arengueesmärkideks lähiaastail on kiirreageerimisvõimekuse arendamine ning Kaitseväe kontingendi jätkuv osalemine rahvusvahelistes rahuoperatsioonides ja BATLBAT-i projektis.

Kiirreageerimisvõimega Skautpataljoni loomine tagab Eesti Kaitseväele võime osaleda NATO ühises kaitsetegevuses. Väljaõpetatud ja vajalikul tasemel varustatud kontingendiga Skautpataljoni (ESTBAT) loomisega tagatakse kõrgendatud valmidus äkkrünnakusarnaste ohtude tõrjumiseks. Vastavalt ESTBATi arenguplaanile keskendutakse 2001.aastal pataljoni juhtimise, kontrolli ja komplekteerimise lähtekohtade väljatöötamisele. Aastal 2002 on kavas komplekteerida pataljoni staap ning käivitada väljaõpe.

Loodava pataljoni nimetamine Skautpataljoniks on järjepidevuse sümbol. Skautpataljon osales Eesti väeosana ka Vabadussõjas.

Kiirreageerimisvõimega jalaväepataljon (ESTBAT) peab olema valmis lahinguülesandeid täitma aastaks 2005.