Sa oled siin

PRESSITEADE nr 60 Kohtusid Eesti ja Hollandi kaitseminister

9. Aprill 2003 - 9:46
Täna, 3.juulil kohtusid Tallinnas Eesti kaitseminister Jüri Luik ja Hollandi Kuningriigi kaitseminister Franciscus Hendrikus Gerardus (Frank) de Grave.

Täna, 3.juulil kohtusid Tallinnas Eesti kaitseminister Jüri Luik ja Hollandi Kuningriigi kaitseminister Franciscus Hendrikus Gerardus (Frank) de Grave.

Eesti ja Hollandi kaitseministri kohtumisel räägiti NATO laienemisega seonduvast ning Eesti ettevalmistustest NATO-ga liitumiseks.

Kaitseministrite kohtumisel oli arutluse all ka Euroopa ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika, millega seonduv pakub elavat huvi tervele Euro-Atlandi regioonile.

Samuti oli kaitseministrite kohtumisel kõne all Eesti ja Hollandi kahepoolse kaitsekoostöö erinevad aspektid. Kahe riigi kaitseministrid leppisid kokku, et kaitsekoostöö Eesti ja Hollandi vahel jätkub veelgi aktiivsemalt.

Eesti kaitseminister tänas Hollandit Balti Kaitsekolledži aktiivse toetamise eest.

Kohtudes ajakirjanikega avaldas Hollandi kaitseminister Frank de Grave heameelt, et teel NATO-sse liigub Eesti tagasi Euroopa struktuuridesse. Rääkides NATO laienemisest ütles Hollandi kaitseminister:” NATO laienemine tähendab seda, et igal iseseisval riigil on õigus ise otsustada oma julgeoleku üle.”

Hollandi kaitseminister rõhutas, et NATO-liikmelisuse tingimus on riigi kaitsejõudude pidev areng. “Eesti edusammud kaitsejõudude ülesehitamisel on märkimisväärsed,” tõdes Hollandi kaitseminister.

Hollandi kaitseministri hinnangul on Eesti Valitsuse otsus tõsta kaitsekulutusi 2%-le SKP-st selge näide riigi pühendumusest NATO-liikmelisuse saavutamisel. “Mind hämmastab Eesti kaitseväelaste tahe osaleda rahvusvahelistes rahutagamisoperatsioonides,” lisas oma esimesel Eesti-visiidil viibiv Hollandi kaitseminister Frank de Grave.

EESTI ja HOLLANDI KAITSEKOOSTÖÖST

Eesti ja Hollandi kaitsekoostöö sai alguse 1997.aastal kui sõlmiti kaitsekoostöö raamleping kahe riigi kaitseministeeriumi vahel.

Kõrgelt hinnatav on Eesti ja Hollandi koostöö koolituse ja väljaõppe alal. Mitmed Eesti ohvitserid ja kaitseministeeriumi ametnikud on osalenud erinevatel julgeolekupoliitikat ja rahvusvahelisi suhteid käsitlevatel kursustel Hollandis.

Alates 1998.aastast on Eesti mereväelased osalenud Belgia-Hollandi Mereväekoolis EGUERMIN miinitõrjealasel koolitusel.

Märkimisväärne on Hollandi osalemine Balti projektides. Sügisel 1998 korraldas Holland Eesti kompanii transpordi missioonile Bosniasse.

BALTNET-i projekti raames on Holland varustanud Balti riikide õhusuveräänsuskeskuseid arvutitehnikaga.

Viimati kinkis Hollandi Kuningriik Balti Kaitsekolledžile veerand miljoni krooni väärtuses audio-ja videotehnikat rajatava õppeklassi tarbeks.