Sa oled siin

PRESSITEADE nr 78 Eesti ja Taani regulaarsed poliitilis-kaitsealased läbirääkimised

9. Aprill 2003 - 9:46
Homme, 3.oktoobril algavad Kopenhaagenis korralised Eesti ja Taani kaitseministeeriumi vahelised poliitilis-kaitsealased läbirääkimised, millele pandi alus 1994.aastal kui, allkirjastati kaitsekoostöö raamleping kahe riigi kaitseministeeriumi vahel.

Homme, 3.oktoobril algavad Kopenhaagenis korralised Eesti ja Taani kaitseministeeriumi vahelised poliitilis-kaitsealased läbirääkimised, millele pandi alus 1994.aastal kui, allkirjastati kaitsekoostöö raamleping kahe riigi kaitseministeeriumi vahel.

Kohtumise algul hinnatakse Eesti-Taani 2000.aasta koostööplaani täitmist. Järgnevalt on arutluse all Eesti ja Taani kaitsekoostöö prioriteedid järgmiseks aastaks ning kahepoolse koostöö planeerimine aastateks 2001-2005. Läbirääkimiste käigus käsitletakse ka Balti koostöö projektidega seonduvat ning räägitakse regionaalsest julgeolekust.

Eesti Kaitseministeeriumi esindajad annavad Taani delegatsioonile ülevaate 2001.aasta Eesti NATO liikmelisuse saavutamise aastaprogrammist (ANP ehk Annual National Programme) ning Eesti Kaitseväe arengusuundade pikaajalisest planeerimisest.

Taani oli Islandi järel teine riik, kes taastas Eestiga diplomaatilised suhted 1991.aastal. Eesti ja Taani sõlmisid 1994.aasta 30.märtsil kaitsekoostöö raamlepingu, mis oli Eestile esimene omataoline.

Kõrgelt hinnatav on Eesti ja Taani kaitsealane koostöö rahuoperatsioonide alal. Alates 1995.aastast on Eesti Kaitseväe jalaväerühmad ESTPLA 1-6 viibinud väljaõppel Taanis ning osalenud Taani pataljoni koosseisus missioonidel Horvaatias ja Bosnias. Käesoleva aasta aprillist-augustini oli Bosnias missioonil Eesti luureüksus BALTSQN 1, mis samuti viibis missioonieelsel ettevalmistusel Taanis.

Eesti ja Taani kaitsealase koostöö olulise osa moodustavad Balti projektid. Vastavalt Kopenhaageni memorandumile on Taani BALTBAT-i doonorriikide peakoordinaator. Balti riikide ühise kõrgema sõjalise õppeasutuse (BALTDEFCOL) loomisel on olnud olulise tähtsusega Taani initsiatiiv. BALTDEFCOLi ülem on Taani brigaadikindral Michael H. Clemmesen.

BALTRONi projekti on Taani toetanud sidealase varustuse ja õppemiinidega. BALTNETi projekti puhul on Taani abi keskendunud peaasjalikult väljaõppele.

Sarnaseid regulaarselt toimuvaid poliitilis-kaitsealaseid läbirääkimisi peab Eesti 18 riigiga, sealhulgas Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia, Norra, Kanada, Saksamaa, Soome, Prantsusmaa ja Ukrainaga.