Sa oled siin

PRESSITEADE nr 82 Kaitseministeeriumis anti ülevaade NATO-ga liitumise senisest käigust

9. Aprill 2003 - 9:46
Täna, 19. septembril 2001 toimus kaitseministeeriumis pressikonverents, kus anti põhjalik ülevaade Eesti NATOga liitumise senisest käigust ning tutvustati "NATO liikmelisuse saavutamise Eesti aastaprogrammi 2001/2002" (ANP 2001/2002), millele eile andis o

Täna, 19. septembril 2001 toimus kaitseministeeriumis pressikonverents, kus anti põhjalik ülevaade Eesti NATOga liitumise senisest käigust ning tutvustati \"NATO liikmelisuse saavutamise Eesti aastaprogrammi 2001/2002\" (ANP 2001/2002), millele eile andis oma heakskiidu Vabariigi Valitsus.

ANP koostamine toimus mitme ametkonna koostööna, mida juhtisid 1998. aastal Eesti ja NATO koostöö edendamiseks loodud Ametkondadevaheline Asjatundjate Komisjon ning peaministri poolt juhitav, 1999.aastal loodud Ministrite Komisjon. Komisjonide töö keskseks ülesandeks on ANP-s sisalduvate ülesannete täitmise ning aruandluse jälgimine.


Kui esimesed aastaplaanid keskendusid tegevuseesmärkide püstitamisele ning nende täitmisele ja planeerimisele, siis selle aasta ANP paneb tugeva rõhuasetuse kaitsejõudude struktuurianalüüsile. Samuti sisaldab värske dokument informatsiooni NATO ja Eesti vahel kokku lepitud 62 partnerluseesmärgi täitmise hetkeseisust.


\"Käesoleva aastaplaani koostamine on olnud varasemast konstruktiivsem,\" ütles pressikonverentsil kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Margus Kolga. \"Sellest tulenevalt on ta tulemuslikum ja enam tulevikku suunatud.\"


ANP koosneb viiest peatükist, millest nelja osas on vastutav roll kanda kaitseministeeriumil. Peatükid hõlmavad sõjalisi küsimusi, ressursse, seadusandlust ning info julgeolekut puudutavaid aspekte.


Esimene, poliitilisi ja majanduslikke küsimusi puudutav peatükk kuulub Välisministeeriumi vastutusalasse.

\"Meie jaoks tähendab see sisulist tööd praeguse arengu stabiilse jätkamis teel,\" ütles pressikonverentsil välisministeeriumi asekantsler Harri Tiido.


Asekantslerid tõdesid, et tähtis on tutvustada oma edusamme ja plaane ka teistele NATO liikmsriikidele. Eesti sellealane töö on juba käivitunud. Kuni aasta lõpuni toimuvad vastavasisulised kohtumised nii kantslerite kui ka spetsialistide tasandil mitme Euroopa riigi kaitseministeeriumiga.