Sa oled siin

PRESSITEADE nr 98 Riias lõpetas esimene Balti Kaitsekolledþi riigiteenistujate kursus

9. Aprill 2003 - 9:46
Täna, 9. novembril toimus Riias Balti Kaitsekolledži (BALTDEFCOL) 2001. aasta riigiteenistujate kursuse lõpetajate pidulik lõpuaktus. Lõpetajate hulgas oli seitse Eesti ja viis Läti riigiametnikku. Eesti Kaitseministeeriumi poolt õnnitles lõpetajaid kants

Täna, 9. novembril toimus Riias Balti Kaitsekolledži (BALTDEFCOL) 2001. aasta riigiteenistujate kursuse lõpetajate pidulik lõpuaktus. Lõpetajate hulgas oli seitse Eesti ja viis Läti riigiametnikku. Eesti Kaitseministeeriumi poolt õnnitles lõpetajaid kantsler Indrek Kannik.

Käesoleva aasta veebruaris BALTDEFCOLis käivitunud 10-nädalane julgeoleku-, kaitsepoliitika- ja totaalkaitsealane täiendõppeprogramm Civil Servants Course oli mõeldud oma karjääri alg- ja keskfaasis olevatele noorematele riigiametnikele, kes töötavad kaitseministeeriumis, välisministeeriumis või teistes riigikaitse ja kaitsepoliitikaga tegelevates institutsioonides.

Kursuse eesmärgiks oli anda riigiametnikele teadmisi kaitsejõudude ja teiste riiklike institutsioonide vahelistest koostöövõimalustest, nende rollist riigi julgeoleku tagamise süsteemis, totaalkaitse kontseptsioonidest, staapide töömeetoditest ja protseduuridest ning kaitseplaneerimisest ja – poliitikast.

Kursuste programm oli jagatud tsüklitesse, millesse mahtusid nii õppetöö Tartus, õppereisid Tallinna, Riiga, Brüsselisse kui ka kaks pikemat, grupitöö vormis toimunud distatntsõppeperioodi.

Oma kõnes kursuste lõpuaktusel rõhutas kaitseministeeriumi kantsler Indrek Kannik, et arvestades üha suuremat tõenäosust saada kutse NATOga ühinemiseks 2002. aastal, on järgmise aasta augustis algava kursuse põhirõhk asetatud ametnike ettevalmistusele tööks NATO staapides või tegelemiseks NATO küsimustega kodumaal.
Kannik pidas esimest kursust õnnestumiseks, viidates taolise koolituse vajadusele noorte ametnike jaoks. Järgmise aasta kursusele on Eestile eraldatud 4-8 kohta.

Lähitulevikus tahetakse koostöös Kanadaga hakata BALTDEFCOLis välja töötama sõjalise väljaõppe-alast magistriprogrammi, mida pakutakse parimatele riigiteenistujate kursuse lõpetajatele. Kursuse esimene aasta läbitakse Tartus ja teine Kanadas.