Sa oled siin

Riigikaitseõpetajate hulka lisandus 20 uut õpetajat

14. Juuni 2022 - 16:42
Riigikaitseõpetajate hulka lisandus 20 uut õpetajat.
Riigikaitseõpetajate hulka lisandus 20 uut õpetajat.

Täna, 14. juunil andsid Kaitseressursside ameti peadirektori ülesannetes Anu Rannaveski ja Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun pidulikult aktusel üle tunnistused Tallinna Ülikooli riigikaitseõpetuse kursuse lõpetajatele.

Anu Rannaveski sõnas, et riigikaitsetundidel on koolis väga konkreetne ja selge roll noorte kodanikukohustuse kujundamisel ja hoidmisel. „Mida rohkem noori riigikaitseõpetuse läbib, seda paremini on Eesti kaitstud ja meil on teadlikum ning kõrgema kaitsetahtega põlvkond,“ lausus Rannaveski.

„Venemaa agressioon Ukrainas on muutnud riigikaitsetunnid senisest veelgi olulisemaks, sest ajalugu juhtub otse noorte silme ees, ega ole aastakümnete taha jääv meenutus. Tänane julgeolekupilt annab selged põhjused, miks on vaja rääkida sõjast ja oma riigi kaitsmisest,“ tõdes Rannaveski. Ta lisas, et riigikaitseõpetaja töö ei tähenda ainuüksi teadmiste ja oskuste edasi andmist, vaid noorte suunamist teadlikeks kodanikeks, kes mõistavad, mis maailmas ja Eestis toimub.

Selle lennuga saame 20 uut riigikaitseõpetajat, kellest kolm juba töötavad koolis riigikaitseõpetajana. Erinevalt eelmistest aastatest on sel korral õpetajad valdavalt maapiirkondadest. Suurem osa õpetajatest on aktiivsed Kaitseliidu liikmed ja kaheksa õpetajat on tegevväelased. 

„Tänasel päeval on riigikaitseõpe äärmiselt vajalik, olles oluline nii riigikaitsealase hariduse edendamisel ning läbiviimisel üld- ja kutsehariduses kui ka laiemalt Eesti turvalisuse ja rahu tagamise kontekstis,“ lausus Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun.

„Kõiki tänaseid riigikaitseõpetajaks õppinuid ühendab missioonitunne Eesti Vabariigi ees – kasvatada meie noortes isamaalisust, et armastada ja austada Eesti Vabariiki ning olla vastutustundlik kodanik ja vajadusel kaitsta riiki,“ lisas Õun. „Kindlasti mõjutab teie motiveeriv eeskuju kõiki õppijaid, kellega koolides kokku puutute ja see on ka laiem taust ning võimalus laiapõhjalise riigikaitsealase hariduse kujundamiseks Eesti noortes.“

Lõpetajad märkisid, et õpetajaks õpiti soovist oma seniseid riigikaitse teadmisi ja oskusi noortele edasi anda, maandada noorte hirme ajateenistuse ees ja tutvustada riigi kaitsmise aluseid. Mitmed õpetajad lisasid, et huvi õpetaja ameti vastu tekitasid inspireerivad õpetajad nende endi riigikaitsetundidest.

Sama tõdes ka Rannaveski, kelle sõnul on riigikaitseõpetusel väga oluline roll ajateenistusse tulijate meelsuse mõjutamisel. „Hiljutisest ajateenijate kompleksuuringust selgus, et need ajateenijad, kes õppisid koolis riigikaitseõpetust on ajateenistuse suhtes positiivsemate hoiakutega kui riigikaitseõpetuse mitteläbinud ajateenijad. Samuti on need ajateenijad, kelle koolis olid riigikaitsetunnid, ajateenistusega rohkem rahul ning nad osalevad tulevikus ka meelsamini reservõppekogunemistel,“ kinnitas ta.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/61274

Lisainfo: [email protected]