Sa oled siin

Ukraina abistamise IT-koalitsiooni juhtgrupp kogunes esimest korda

2. Veebruar 2024 - 15:56

Eile kogunes esimest korda Eesti, Luksemburgi ja Ukraina eestvedamisel loodud IT-koalitsiooni juhtgrupp, et arutada eesmärke lühi- ja pikaajalises perspektiivis, mis võimalikult kiirelt aitaks side- ja infotehnoloogia toel Ukrainal sõda võita. IT-koalitsiooniga on liitunud kümme riiki: Eesti, Luksemburg, Ukraina, Läti, Leedu, Belgia, Holland, Taani, Island ja Itaalia. Kokku on riikide rahalised panused seni ligi 30 miljonit eurot. Eesti senine rahaline panus IT-koalitsiooni on 500 000 eurot. Juhtgrupi kohtumisel otsustati ka töösse panna esimesed hanked Ukraina kõige kiiremate vajaduste lahendamiseks, mis viiakse ellu NATO hankeagentuuri NSPA kaudu.

„Eelmisel NATO tippkohtumisel Vilniuses väljendati selgelt, et Ukraina tulevik on NATOs. IT-koalitsiooni juhtimine ja selle raames Ukraina relvajõudude side- ja infotehnoloogia vastavusse viimine NATO standarditega on viis, kuidas Eesti saab kaasa aidata Ukraina liitumisele NATOga. Juhtgrupi kogunemise eesmärk oli ühtlustada nägemust sellest, millised on IT-koalitsiooni prioriteedid ja järgmised sammud ning kuidas me saame toetada Ukraina kaitseväge ja kaitseministeeriumit,“ ütles kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Tuuli Duneton.

„Oleme tänulikud kõigile partneritele, kes on juba selle olulise algatusega liitunud. Loodame, et IT-koalitsioonis osalevate riikide ring laieneb veelgi. Meil on ainulaadne kogemus infotehnoloogia ja innovatsiooni rakendamises lahinguväljal ja leiame, et IT-koalitsioonist võib saada platvorm partneritega suhtlemiseks, et arendada ja testida tehnoloogilisi lahendusi,“ ütles Ukraina asekaitseminister Katerina Chernohorenko, kes vastutab digitaalse arengu, digitransformatsiooni ja digitaaliseerimise eest.

IT-koalitsioon loodi septembris 2023 Ramsteinis toimunud Ukraina kaitse kontaktgrupi (Ukraine Defence Contact Group, UDCG) kohtumisel, et toetada Ukraina kaitseväge ja kaitseministeeriumit side- ja infotehnoloogia valdkonnas ja aidata kaasa Ukraina lahinguvõime tõstmisele. Juhtgrupi kohtumisel osalesid veel esindajad Saksamaalt, Poolast, Ameerika Ühendriikidest, Ühendkuningriigist, Jaapanist, NATOst ja Euroopa Liidust.

Lisainfo: [email protected]